För neonatal nutrition och tillväxt

Nutrium: För neonatal nutrition och tillväxt

Trots modern neonatalvård, är det ofta mycket svårt att uppnå bra nutrition och tillväxt hos små, sjuka nyfödda barn. Men inte nu längre…

Nutrium är ett unikt IT-system för kliniskt stöd och uppföljning av neonatal nutrition och tillväxt och används av läkare, dietister, sjuksköterskor och annan personal på de flesta större neonatalavdelningar i Sverige.

Nutrium gör det lätt och roligt att göra nutritionsberäkningar. Systemet tar hänsyn till alla enterala och parenterala näringsprodukter och andra vätskor, näringstillskott, bröstmjölksanalyser mm och ger en lättbegriplig, visuell översikt av intaget av över 30 näringsämnen. Nutrium ger även intelligenta tips på hur du kan förbättra nutritionen för varje patient.

Tillväxtkurvor har aldrig sett så snygga ut. Du får naturligtvis både traditionella tillväxtkurvor för vikt, längd och huvudomfång med valfri referens samt även ännu mer informativa z-score-kurvor. Nutrium visar även kurvor över hur nutritionen ser ut över tid.

Nutrium fungerar som ”räknedosa”, datajournal och kvalitetsregister. Dessutom är Nutrium ett utmärkt verktyg för klinisk forskning om hälsoeffekter av tidig nutrition och tillväxt.