Teknisk information

Allmän teknisk information

Nutrium är ett web-baserat system som är skrivet i Java Webstart. Systemkrav:

 • Java 8 eller Java 11. Du kan ladda ner Java här. För att få tillgång till Java utan licenskostnader rekommenderar vi AdoptOpenJDK8 eller OpenWebStart.
 • 512MB arbetsminne eller mer rekommenderas.
 • Windows XP eller nyare.

Nutrium kan betraktas som ett beräkningsprogram med inslag av beslutsstöd, en datajournal och ett kvalitetsregister. Programmet uppfyller alla krav enligt personuppgiftslagen (1998:204) och
Patientdatalagen (2008:355).

Datasäkerhet och patientsekretess garanteras med hjälp av: Personlig inloggning, 128-bitars kryptering, IP-adresskontroll, signering, loggning och daglig backup av den centrala databasen som är belägen i Örebro.

Huvudmannen (dvs landstinget där patienten vårdas) äger alla patientdata enligt avtal.

Felsökning (befintliga licensanvändare)

Kontakta i första hand din lokala administratör för Nutrium på det sjukhus du arbetar på. Administratören kan sedan vid behov kontakta oss på info@nutrium.se

Vanliga frågor:

Fråga: Nutrium startar inte. Hur gör jag nu?

Svar:

Ladda om nutrium.se
Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av Nutrium genom att gå in på http://www.nutrium.se/ och sedan trycka Ctrl + F5 på tangentbordet för att tvinga fram den senaste versionen av sidan. Klicka sedan på knappen ”Starta Nutrium” för att starta programmet och eventuellt ladda hem den senaste versionen automatiskt.

Rätt organisation, användare och lösenord
Om rutan för att ange användarnamn och lösenord visas fungerar kommunikationen mellan datorn och Nutriums server i Örebro. Har du valt rätt organisation? Anger du rätt användarnamn och lösenord?

Proxy-inställningar
Om en ruta för att ange proxy-inställningar visas eller om det tar väldigt lång tid innan något händer är det problem med kommunikationen mot Nutriums server. Försäkra dig om att du kan komma åt andra webbsidor på Internet, eftersom Nutriums server står i Örebro och kommunikationen sker krypterad över Internet. Om andra sidor kan visas måste du kontakta din lokala administratör för Nutrium eller den lokala IT-supporten för hjälp med inställningar för kommunikationen.

Ominstallera Nutrium
Som en sista utväg kan man testa att ominstallera Nutrium på datorn. Klicka här för att göra det. Om denna länk inte fungerar så kan samma sak göras på följande vis (ibland kan den lokala IT-supporten måsta hjälpa till med detta):

 1. Klicka på Start -> Kontrollpanelen
 2. Välj alternativet Java
 3. Under filken ”Allmänt” och avdelningen ”Temporära Internet-filer” välj ”Inställningar…”
 4. Klicka på ”Ta bort filer …”
 5. Välj att ta bort ”Program och appletprogram”, klicka sedan på OK
 6. Stäng alla fönster rörandes Java
 7. Installera Nutrium igen genom att besöka http://www.nutrium.se/ och klicka på knappen ”Starta Nutrium”

Fungerar inget av ovanstående alternativ måste ni kontakta info@nutrium.se för hjälp.

Nya användare

Nutrium är skrivet i Java och använder Java Webstart för att ladda ner programmet och dess beroenden till den lokala datorn. Om Java SE 6 update 4 eller senare är installerat på den lokala datorn finns det förutsättningar för att Nutrium ska kunna användas direkt. Detta förutsätter då att den inloggade användaren har rättigheter att:

 1. Installera ett Java-program på den lokala datorn.
 2. Kommunicera via Internet med Nutriums server i Örebro.

Ibland kan en äldre version av Java vara installerad på datorn, då måste IT-supporten installera en nyare och godkänd version av Java SE 6 eller Java SE 7 på de berörda datorerna.

Om det inte är tillåtet att installera ett Java-program på den lokala datorn måste IT-supporten antingen installera programmet eller lägga till ett undantag för de berörda användarna.

Om kommunikationen mot Nutriums server i Örebro sker via en proxy-server måste inställningar för proxy-servern ställas in i Nutrium. Detta gör man genom att starta Nutrium och vänta tills dialogen för proxy-inställningar visas. För detta kan det krävas hjälp från den lokala IT-supporten.

Om kommunikationen mot Nutriums server i Örebro inte är tillåten måste den lokala IT-supporten hjälpa till.

Det som IT-supporten måste känna till är följande:

 • Anslutningar görs mot www.nutrium.se, server.nutrium.se samt 81.94.162.28.
 • De jnlp- och jar-filer som används bör inte cachas, utan det hanteras av Java Webstart och en cache på den lokala datorn.
 • Kommunikationen sker via HTTP på port 80 och HTTPS på port 443 med HTTP 1.1 (HTTP 1.0 simuleras för bästa kompabilitet med proxy-servrar).
 • Första gången Nutrium startas så måste ett certifikat signerat av Magnus Domellöf/Nutrium accepteras för att programmet ska kunna köras korrekt.

Kontakta info@nutrium.se för mer information.

Problem att starta nya Nutrium på Karolinska

Användare på karolinska har i och med en ny version av Nutrium (släppt 2013-11-04) haft problem att starta Nutrium. Dessa användare kan tills vidare använda denna länk för att starta senaste versionen av Nutrium: Starta Nutrium.