Vanliga frågor

Jag har tekniska problem med Nutrium

Se vår lathund för felsökning

För vilka barn kan man använda Nutrium?

Nutrium kan användas för alla barn mellan 22 gestationsveckor och 1(-2) års ålder. Detta förutsatt att barnet nutrieras parenteralt och/eller med bröstmjölk, mjölkersättning, sondnäring eller liknande. Näringsintaget måste också vara känt, så det fungerar inte om barnen ammas i någon större omfattning (om man inte väger före och efter amning). Nutrium är framför allt avsett för barn som vårdas på neonatalavdelning men fungerar även för lite större barn med nutritionsproblem, t.ex. hjärtsjuka barn och barn med gastrointestinal sjukdom.

Varifrån kommer de rekommendationer och referenser som Nutrium bygger på?

De kommer huvudsakligen från internationella, vetenskapliga publikationer. När det gäller näringsrekommendationerna så är prematur-rekommendationerna i stor utsträckning baserade på den ”Nutrition of the Preterm Infant”, 2:a upplagan från 2005, Editor: R Tsang. Hör gärna av er med synpunkter på näringsrekommendationerna – det är tänkt att dessa ska uppdateras kontinuerligt och det finns även möjlighet att använda alternativa rekommendationer om ni så önskar.

När det gäller tillväxtreferenser så är ”standard”-referensen Niklasson & Albertsson-Wikland, BMC Pediatrics 2008, 8:8 men även här finns möjlighet att välja alternativa referenser.

Tar Nutrium hänsyn till barnets ålder i beräkningarna så att inte för mycket vätska ges första dygnet t.ex.?

Ja. Nutrium tar hänsyn till barnets gestationsålder vid födelsen, födelsevikt, posntatal ålder, aktuell vikt och aktuell fördelning mellan parenteral och enteral nutrition för varje näringsämne. Rekommendationen för bl.a. vätska är därigenom lägre under det första dygnet/dygnen.